BIKROFIX

Proizvođač: Katran

Bikrofix je hladna polimer bitumenska pasta koja pripada asortimanu hladnih bitumenskih
premaza na osnovi organskog otapala. Sastoji se od oplemenjenog bitumena, elastomera i
brzo sušivih organskih otapala, pastozne konzistencije, prigodna za premazivanje
“špahtlom”, razastiračem, “bitumenskom” četkom, sa dobrom pokrivnom moći i
prijemljivosti na podlogu. Oplemenjeni bitumen elastomerom daje masi fleksibilnost i
otpornost, odnosno postojanost na visoke temperature do +90°C i otpornost, odnosno
postojanost na niske temperature do -10°C.
Zbog navedenih svojstava primjenjuje se:
-kao hidroizolacijski sustav u pravilu dvoslojne ili troslojne hidroizolacije u kombinaciji s
jednom ili dvije staklene mrežice kao armature, zavisno o zahtjevu dužine garancije trajanja
hidroizolacijske zaštite
-kod monolitnih i laganih krovnih konstrukcija, sa i bez većeg nagiba, lučnih krovova, kada
se očekuje veći rad konstrukcije
-u pravilu prije nanašanja na betonsku konstrukciju ili padni beton, postavlja se prethodno
hidroizolacijska traka za rasterećenje parcijalnih pritisaka difuzne pare
-u klimatskim zonama s jakim zimama gdje se očekuju niske temperature
-kao sloj za izradu detalja - ojačanja zadane izolacije u svim završecima, prodorima,
dilatacijama te prelazima iz horizontalnog dijela preko obrađenog holkela na vertikalni dio
zida, nadzitka, parapeta
-kao sloj kod saniranja stare, dotrajale ili oštećene izolacije, kada se zahtjeva dugotrajna
garancija trajanja nove izolacijske zaštite
-protiv insolacije i temperaturnog zračenja sustav Bikrofix hladna pasta štiti se šljunkom,
kamenim ili podnim pločama na PE-foliji koja je slobodno položena ili premazom Alumita
-može se kombinirati sa svim hidroizolacijskim trakama u kompletnom području
bitumenske hidroizolacijske tehnike
-kao sloj u većinom troslojnom sustavu sa dvije staklene mrežice za hidroizolaciju
podzemnih objekata protiv oborinsko površinske i procjedne vode pod pritiskom te
unutarnje vode pod pritiskom
-kao hidroizolacijski sloj i antikorozivni sloj metalnih površina, cjevovoda i rezervoara.

Brandovi