BITUVAL V-4

Proizvođač: Katran

Bituval V-4 se sastoji od bitumeniziranog anorganskog uloška od staklenog voala koji ne
trune, ukupne debljine kategorije 4.
Zbog navedenih svojstava primjenjuje se:
-kao sloj u jednoj većinom troslojnoj ili višeslojnoj izolaciji, u pravilu potpuno zavaren
-u podzemnim izolacijama može kao dvoslojna ili troslojna izolacija služiti protiv vlage koja
se diže, te protiv površinskih - oborinskih i procjednih voda
-radi specijalno stabilizirane i aditivima obogaćene bitumenske mase, sa otpornošću kod
visoke temperature do +70oC i otpornošću kod niske temperature do 0oC, ova se izolacijska
traka ugrađuje zavarivanjem pomoću propan plinskog gorača (plamenika)
-također, moguća je ugradnja tehnikom vrućeg lijepljenja u sloju vruće bitumensko
izolacijske mase metodom lijevanja ili četkanja
-u pravilu potpuno zavarena koristi se u kombinaciji s ostalim hidroizolacijskim trakama za
zavarivanje.

Brandovi