BITUVAL VZ-4

Proizvođač: Katran

Bituval VZ-4 se sastoji od bitumeniziranog anorganskog uloška od staklenog voala koji ne
trune. S gornje strane trake nanesen je posip listićavog škriljevca.
Zbog navedenih svojstava primjenjuje se:
-kao završna zaštitna izolacijska traka koja svojim posipom po čitavoj površini štiti ostale
slojeve izolacije od utjecaja ultravioleta i toplinskog zračenja
-kao završna izolacijska traka s funkcijom razdjelnog sloja kod naknadnog polaganja
šljunka veće granulacije
-ako je posip obojen (zelena i crvena boja) traka može imati vizualno funkciju pete fasade
-u pravilu potpuno zavarena može se ugrađivati u kombinaciji s ostalim hidroizolacijskim
trakama za zavarivanje
-radi specijalno stabilizirane i aditivima obogaćene bitumenske mase, sa otpornošću kod
visoke temperature do +70oC i otpornošću kod niske temperature do 0oC, ova se izolacijska
traka ugrađuje zavarivanjem pomoću propan plinskog gorača (plamenika)
-također, moguća je ugradnja tehnikom vrućeg lijepljenja u sloju vruće bitumensko
izolacijske mase metodom lijevanja ili četkanja.

Brandovi