Pula, Banjole, Kamik 18b
RÖFIX 970 Cementni estrih CT C20 F4 RÖFIX 970 Cementni estrih CT C20 F4
Proizvođač: Rofix

Kao vezani estrih, estrih na razdjelnom sloju, plivajući estrih na izolacijskom sloju, kao estrih za grijanje i kao estrih u padu u vlažnim prostorijama i prostorijama trajno izloženim vlazi. Kao temelj u stambenim prostorijama, podrumima i garažama.

Kao temelj za ravne krovove, terase i balkone, kao i za popravke.

Koristiti samo u krutoj plastičnoj konzestenciji

Previše suha konzistencija pogoršava kvalitetu površine, prevlažna konzistencija smanjuje čvrstoću, dovodi do pukotina i produžava vrijeme sušenja.

Mineralni građ.materijal po prilogu A ekološkog priručnika mjera za poticanje stanogradnje


šifra
 
Cijena
 
RÖFIX 970 Cementni estrih CT C20 F4