Pula, Banjole, Kamik 18b
NALAZITE SE U > Novosti
RÖFIX AEROGEL RÖFIX AEROGEL
Proizvođač: Rofix

ŠTO JE AEROGEL?

Aerogel se prvotno primjenjivao u svemirskoj tehnologiji - za izolaciju svemirskih odijela kao i medij za pohranu plinovitih goriva. Aerogel se 90 do 98% sastoji iz zraka. Sirovi materijal za pripravu aerogela je amorfni silicij-dioksid, u građevinskoj praksi poznat i kao kalijevo vodeno staklo ili silikat. Ova čista mineralna sirovina osnova je visokoučinkovitog izolacijskog materijala. Aerogel, osim što posjeduje najmanju vrijednost toplinske provodljivosti, još uvijek drži rekord i kao najlakši čvrsti materijal. Zbog svoje izrazito porozne mikrostrukture, molekule zraka ostaju zarobljene, čime se postiže ograničavanje prijenosa topline.

Astronaut

struktura

Poprečni presjek stvrdnute

visokoučinkovite izolacijske žbuke

 

KOJE SU PREDNOSI AEROGEL IZOLACIJSKOG SUSTAVA?

 • Najniža toplinska provodljivost, λ= 0,029 W/mK (izmjerena vrijednost)
 • Učinkovita izolacija s minimalnim debljinama nanosa (2 do 3 puta tanji nanos od konvencionalnih izolacijskih žbuka)
 • Ne sadrži sivi cement, idealan za primjenu u radovima saniranja povijesnih objekata
 • Visoka paropropusnost, smanjuje pojavu površinskog kondenzata i time pojavu plijesni
 • Izolacijski sloj bez fuga, smanjenje toplinskih mostova
 • Za postizanje autentičnih zidnih površina
 • Jednostavna obrada, ručna i strojna
 • Moguće različite debljine nanosa, bez prethodnog izjednačavanja
 • Za unutarnju i vanjsku primjenu
 • Veliki izbor obrade mineralnim završnim žbukama
 • Građevinsko-biološki proizvod
 • Postižu se izolirane i autentične arhitektonske površine

 

Prikaz Aerogel sustava

 

KOMPONENTE RÖFIX AEROGEL SUSTAVA IZOLACIJE

 • Vezivni most RÖFIX 675 hidraulično-vapneni špric mort ili RÖFIX Renoplus®
 • Fixit 222 Aerogel visokoučinkovita izolacijska žbuka
 • RÖFIX PP 201 SILICA LF
 • Fixit 223 specijalni mort za armiranje uklj. RÖFIX P100 grubu staklenu mrežicu za armiranje
 • Mineralna završna žbuka, npr. RÖFIX 715 Specijalna plemenita žbuka
 • Mineralni završni premaz, npr. RÖFIX PE 229 SOL SILIKAT i sl.

 

KORACI UGRADNJE AEROGEL SUSTAVA

 

Priprema podloge

RÖFIX 675 hidraulično-vapneni špric mort ili RÖFIX Renoplus® Da bi smanjila vodoupojnost i izravnala podloga, potrebno ju je prekriti
vezivnim slojem.

 • Prirodni zid i zid od lomljenog kamena: RÖFIX 675 hidraulično-vapneni špric mort
 • Beton i toplinsko-izolacijska opeka: RÖFIX Renoplus® kao vezivni most za nanošenje postupkom „svježe-u-svježe“

 

Ugradnja

Fixit 222 Aerogel visokoučinkovite izolacijske žbuke Ugradnja Fixit 222 Aerogel visokoučinkovite izolacijske žbuke izvodi se standardnim strojevima za fino žbukanje opremljenim dodacima za ugradnju toplinsko-izolacijskih žbuka (npr. “PFT G4” ili “Mai 4ever” s rotorom/statorom D8-1,5 ili D7-25 kao i mješač za izolacijsku žbuku).

U jednom radnom koraku moguće su debljine nanosa od 50 do 80 mm. Ukoliko se zahtijeva višeslojno nanošenje, prethodno naneseni sloj mora se nanijeti u gruboj strukturi (npr. korištenjem zupčastog gletera ili letve). Sljedeći sloj treba se nanijeti sljedećeg dana a najkasnije trećeg dana. Nakon nanošenja, Fixit 222 Aerogel visokoučinkovita izolacijska žbuka ravna se drvenom ili aluminijskom letvom. Nakon protekla vremena vezivanja podlogu ostrugati rešetkastim strugačem (tzv. RÖFIX strugalica) radi postizanja hrapave podloge. RÖFIX Aerogel žbuku treba najmanje 7 dana držati vlažnom, zbog izbjegavanja procesa prebrza isušivanja a time i pojave pukotina uslijed skupljanja. To se postiže kvašenjem, prskanjem vodom ili korištenjem vlažne jute/plastične folije.

Kod radova dožbukavanja ili radova ispravki u vodu za miješanje s Fixit 222 Aerogel visokoučinkovitom izolacijskom žbukom dodati 10 % RÖFIX AP 350 dodatka za prionjivost i elastičnost, čime se postiže optimalna veza s podlogom. Vrijeme sušenja ovisi o uvjetima na gradilištu i vremenskim prilikama, a u idealnim uvjetima iznosi 3 dana po 1 cm debljine žbuke. Za optimalno funkcioniranje kompozicije RÖFIX Aerogel sustava izolacije, sljedeći slojevi se nanose tek nakon stajanja od najmanje 3 tjedna.

 

Stabiliziranje podloge s RÖFIX PP 201 SILICA LF

Da postizanje dovoljno čvrste površine Aerogel žbuke, prije nanošenja premaza na suhu podlogu se nanosi RÖFIX PP 201 SILICA LF. Ovaj se radni korak izvodi u idealnom slučaju 24 h prije armiranja površine. RÖFIX PP 201 SILICA LF se razrjeđuje vodom u omjeru 1:3 i zatim nanosi valjkom na podlogu.

 

Umetanje staklene mrežice i armaturni sloj s Fixit 223 specijalnim mortom za armiranje

Za postizanje čvrste, ravne podloge bez pukotina, površinu je potrebno armirati. Površina se armira RÖFIX P100 grubom staklenom mrežicom i Fixit 223 specijalnim mortom za armiranje u debljini nanosa od 3 do 5 mm korištenjem RÖFIX R12 odnosno
RÖFIX R16 zupčastih gletera. Fixit 223 specijalni mort za armiranje se, ovisno o izabranoj završnoj žbuci, horizontalno ohrapavi metlom ili poravna gleterom/letvom. Vrijeme sušenja prije nanošenja završne žbuke iznosi najmanje 3 dana.

Završni sloj RÖFIX mineralnim žbukama

Aerogel sustav izolacije smije se premazivati samo mineralnim završnim žbukama i bojama, radi osiguranja optimalnih građevinsko-fizikalnih svojstava. Kod primjene vapnenih završnih žbuka ili vapneno-cementnih premaza, Fixit 223 specijalni mort za armiranje se mora metlom horizontalno ohrapaviti (to omogućuje hrapavost podloge). Kod primjene plemenitih žbuka, kao primjerice RÖFIX 715 specijalne plemenite žbuke, prethodno nanijeti prikladan predpremaz.

Premaz RÖFIX mineralnim bojama

Dugotrajnost fasade s RÖFIX Aerogel sustavom izolacije produžuje se dvostrukim nanosom mineralnih boja. Tu preporučamo primjenu RÖFIX PE 229 SOL SILIKAT ili sličan paropropusni premaz.

 

Nanošenje izolacijske žbuke

Aplikacija

Izravnavanje izolacijske žbuke

Ravnanje letvom

Umetanje grube staklene mrežice za armiranje

Utiskivanje mrežice