Mediteran protector

Mediteran protector

Zahvaljujući svojoj rafiniranoj jednostavnosti crijep Klasik najprodavaniji je Bramac model na našem...

Bramac Mediteran Natura Merito

Bramac Mediteran Natura Merito

Elegantne linije sredozemnog ugođaja

Izražena optika naglašena povišenim profilom. Osobine cr...

Bramac Klasik Glazuron®

Bramac Klasik Glazuron®

Spoj jednostavnosti i elegancije

Crijep Bramac Klasik Glazuron® odličan je izbor za sve ...

Crijep zračnik

Crijep zračnik

Dobro prozračivanje krovišta spriječava stvaranje kondenzata i produžuje vijek trajanja drvene konst...

Crijep grebeni razdjelni

Crijep grebeni razdjelni

Ovaj se crijep primjenjuje na višestrešnim krovovima s lastavicom i omogućuje estetsko i funkcional...

Crijep sljemeni/grebeni mediteran protector

Crijep sljemeni/grebeni mediteran protector

Crijep sljemeni/grebeni konusnog je oblika, postavlja se tako da se preklapa suprotno smjeru vjetra ...

Rubni lijevi crijep protector, profilirani

Rubni lijevi crijep protector, profilirani

Rubni crijep omogućuje prezicnu i estetski lijepu izvedbu završetaka na rubu krova, uz zabat. Pri to...

Kupa Jadran

Kupa Jadran

Bramac Kupa Jadran je prvi crijep ove vrste na tržištu. JedinstvenI vizualni identitet podiže estets...

Brandovi