BETONPROTEKT MONOELASTIK

BETONPROTEKT MONOELASTIK

1K visokofleksibilna hidroizolacijska masa za zaštitu betona

HIDROPROTEKT MONOELASTIK

HIDROPROTEKT MONOELASTIK

1k visokofleksibilna hidroizolacijska masa

HIDROELASTIK 2K

HIDROELASTIK 2K

2K fleksibilna hidroizolacijska masa za zaštitu betona

HIDROSTOP

HIDROSTOP

Brzovezna masa za sprječavanje prodora vode

BETONPROTEKT DUOELASTIK

BETONPROTEKT DUOELASTIK

2K visokofleksibilna hidroizolacijska masa za zaštitu betona

HIDROPROTEKT

HIDROPROTEKT

Mineralna masa za zaštitu od vlage i procjednih voda

Brandovi