Krovna ljepenka

Krovna ljepenka

SVOJSTVA I PODRUčJE PRIMJENE
Rubitrax 150/100 je izolacijska traka koja pripada asortimanu klasič...

BIKROFIX

BIKROFIX

Bikrofix je hladna polimer bitumenska pasta koja pripada asortimanu hladnih bitumenskih
premaza n...

RESITOL

RESITOL

Resitol je hladan bitumenski temeljni premaz koji pripada asortimanu hladnih bitumenskih
premaza ...

BITUVAL VZ-4

BITUVAL VZ-4

Bituval VZ-4 se sastoji od bitumeniziranog anorganskog uloška od staklenog voala koji ne
trune. S...

BITUVAL V-4

BITUVAL V-4

Bituval V-4 se sastoji od bitumeniziranog anorganskog uloška od staklenog voala koji ne
trune, uk...

BITUVAL V-3

BITUVAL V-3

Bituval V-3 se sastoji od bitumeniziranog anorganskog uloška od staklenog voala koji ne
trune, uk...

Brandovi