Dimni sustav UNI SIH

Proizvođač: Schiedel

UNI SIH jamči tehnički potpuno sigurno priključenje:

  • Niskotemperaturnih kotlova
  • Visokoučinska ložišta 
  • Klasičnih kotlova na sve vrste goriva: kruta, tekuća, plinska, biomasa,...
  • Otvorenih kamina i kaljevih peći na kruta goriva

Razvoj kotlogradnje uvjetovan je ekonomičnim iskorištavanjem goriva, a time i ekološkim aspektima globalne štednje prirodnih resursa. Niskotemperaturni kotlovi imaju konstruktivnu izvedbu iskorištavanja latentne topline dimnih plinova. Time se temperatura dimnih plinova na izlazu iz kotla spušta i do ekstremno niskih 40oC. Za razliku od takvih kotlova, klasični ložišni uređaji ne iskorištavaju ogrijevnu moć goriva u toj mjeri, te su temperature izlaza plinovitih produkata izgaranja znatno više (od 120oC na više), a time i uvjeti odvoda dimnog plina, uslijed termičkog uzgona, znatno olakšani.

Iz tih razloga je UNI SIH sistem dimnjaka izuzetan tehnološki proizvod, jer omogućuje siguran rad ložišnog uređaja i u kondenzacijskom režimu rada. Praktično taj dimnjak usprkos znatnoj količini evoluiranog kondenzata, i u ložištu i u dimnjaku, odvodi plinovite produkte izgaranja u atmosferu i ujedno osigurava kvalitetno izgaranje goriva.

Sistem UNI SIH zbog svoje konstrukcije i optimalne kvalitete materijala osigurava besprijekoran rad ložišta u cjelini. Funkcionalnost sustava učinkovita je zbog navedenih konstruktivnih elemenata:

Toplinska izolacija po cijeloj visini dimnjaka

Obzirom da su temperature dimnih plinova iz niskotemperaturnih kotlova niže ili na granici temperature kondenzacije vodene pare u kapljevito stanje, toplinska izolacija spriječava i najmanji nepotrebni gubitak topline kako bi se održao potreban termički uzgon za odvod tih plinova u atmosferu.

Brandovi