Knauf Insulation DP-10

Proizvođač: Knauf Insulation

Namijenjene su za toplinsku, zvučnu i protupožarnu zaštitu kao ispuna između profiliranih čeličnih elemenata ili kao obložni mehanički pričvršćeni element. Posebno ih preporučamo za izoliranje mjesta gdje izolacija ispunjava zahtjeve u pogledu mehaničkih svojstava kao što su čvrstoća na raslojavanje i odrez. Namijenjene su za toplinsku, zvučnu i protupožarnu zaštitu podgleda stropova prema negrijanim prostorima, laganih pregradnih zidova s povećanim zahtjevima za vatrootpornošću, kao ispuna između profiliranih čeličnih elemenata i dr., gdje izolacija nije izložena tlačnom opterećenju. Na upit ih je moguće kaširati.Podaci o proizvodu

Debljina (mm)Dužina (mm) Širina (mm) kom/paket m2/paket
201000500 2010.00
30
1000 50016 8.00
40
1000 50010 5.00
50
1000 500 10 5.00
60
1000 500 8 4.00
80
1000 500 6 3.00
100
1000 500 5 2.50
20
1000600 20 12.00
30
1000 600 14 8.40
40
1000 600 10 6.00
50
1000 600 8 4.80
60
1000 600 6 3.60
80
1000 600 5 3.00
100
1000 600 42.40

Brandovi