TERCA Landhaus

Proizvođač: Semmelrock

crvena, glatka površina šareno crvena, glatka površina svijetlo crvena, glatka površina crvena, antik

Osobine proizvoda

 • Izvrsne kvalitete
 • Odličnih svojstava
 • Prirodnih boja
 • Idealna za kombinaciju sa betonskim opločnicima.

Primjena

 • terasa
 • opločenje vrtova
 • pješačkih i biciklističkih staza
 • seoskih i gradskih trgova
 • stepenica
 • šetnica

Znanja

 • Tehničke karakteristike
  Semmelrock jamči otpornost na smrzavanje i sol svih proizvoda koji imaju tu deklaraciju prema standardu HRN EN 1338:2004, HRN EN 1339:2004, HRN EN 1340:2004. Mogu se koristiti samo ona sredstva za odmrzavanje koja su pogodna za betonske proizvode (npr. sredstva na bazi NaCl). Sredstva za odmrzavanje na bazi sastojaka koji u sebi sadrže sulfate mogu prouzročiti oštećenja na našim betonskim proizvodima. Icon

Formati

TERCA Landhaus

 • 26 x 14 x 5 cm

Brandovi